Posted by admin

Szybka oraz profesjonalna wycena spółki
Szybka oraz rzetelna wycena spółek zapewniona jest przez firmę Cann Advisory. Zadania zrealizowane są przez umiejętnych specjalistów, trakujących zlecenia priorytetowo. Klienci mogą oczekiwać, że wszystko zostanie wykonane na wysokim poziomie. Specjaliści wycenią: podmioty gospodarcze, zorganizowane działy firm, pakiety większościowe oraz mniejszościowe w spółkach, a też projekty o charakterze inwestycyjnym. Usługa może odnosić się do: mniejszych firm, spółek cywilnych, firm z sektora średniego i do dużych zakładów pracy oraz spółek. Zawsze podczas działania takiej jak wycena spółki wdrożone są metody adekwatne dla zamierzeń klienta. Eksperci w dodatku uwzględniają bieżącą sytuację ekonomiczną podmiotu. Praktyka zawodowa specjalistów pozwala na kompleksowe ukierunkowanie, jak i na to, żeby sprawdzać wyceny przedsiębiorstw opracowane przez odrębnych specjalistów. Do Cann Advisory można zgłosić się, gdy: ma mieć miejsce nabycie albo wyprzedanie przedsiębiorstwa, planowana jest fuzja spółki, planuje się podział przedsiębiorstwa albo wieloaspektowe planowanie podatkowe. Inne przesłanki to: ma miejsce postępowanie arbitrażowe, ma miejsce emisja nowych akcji albo udziałów w spółce, konieczna jest analiza planowanych opcji strategicznych, czy przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wycena jest wszechstronna i zawiera: wycenę nieruchomości oraz maszyn. Z tego względu pozwala na efektywne realizowanie strategii spółki, bez jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. Cann Advisory to marka polecana na rynku.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.